VAT

NSA o należytej staranności i prawie do odliczenia VAT

Zdaniem NSA oceniając prawo do odliczenia VAT, nie można wymagać od podatnika, aby w każdym przypadku dokonywał weryfikacji kontrahenta w celu upewnienia się co do jego wiarygodności. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 marca 2013 r. (sygn. I FSK 429/12) odniósł się do kwestii możliwości odebrania podatnikowi prawa do […]

Prawo do odliczenia VAT z fikcyjnych faktur

Organy podatkowe nie mają prawa kwestionować prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli nie są w stanie udowodnić, iż wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż transakcje stanowiące podstawę prawa do odliczenia wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.

Usługa likwidacji szkód a zwolnienie z VAT

20 lipca 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowanych w procesie likwidacji szkód majątkowych (nr PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304).

Darmowe pakiety medyczne

Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 4476 zajął stanowisko w sprawie wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnych pakietów medycznych. Ministrowi Finansów zadano następujące pytanie: Czy i kiedy ministerstwo finansów zamierza wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym […]

Usługi marketingowe – zmiana podejscia

Celem wsparcia sprzedaży oferowanych produktów podmioty z branży farmaceutycznej zawierają umowę z zewnętrznym podmiotem lub spółką z grupy zajmującą się marketingiem („Agencja”). Umowa dotyczy bezpośredniej i pośredniej promocji produktów leczniczych oferowanych przez podmioty z branży farmaceutycznej.

Turystyka medyczna a VAT

Wśród mieszkańców państw, których obywatele mogą pochwalić się wyższymi zarobkami niż w Polsce, coraz popularniejsza staje się tzw. turystyka medyczna.

Zachowanie prawa do odliczenia podatku VAT

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawach połączonych Mahagében kft i Péter Dávid (C-80/11, C-142/11), z którego wynika jednoznacznie, iż jedynie istnienie świadomości co do oszustwa podatkowego na wcześniejszym etapie obrotu uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących transakcje pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem. […]