Extremely close up view of Poland currency

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji poprawiony projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT. Celem projektu jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

W projekcie utrzymana została dobrowolność stosowania mechanizmu przez nabywców towarów i usług w relacjach B2B. Ponadto, zachowana została ograniczona możliwość dysponowania przez podatników środkami znajdującymi się na tzw. rachunku VAT. Utrzymano również zachęty dla nabywców towarów i usług do stosowania mechanizmu split payment.

Jednocześnie jednak rozszerzono zakres możliwości dysponowania środkami z rachunku VAT. Ponadto wprowadzono zachętę dla podatników regulujących zobowiązanie VAT, ze środków z rachunku VAT, przed terminem płatności podatku.

W uzasadnieniu do projektu ustawy, w odniesieniu do należytej staranności w VAT, wskazano

Przewiduje się również, że płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.

Zgodnie z projektem przepisy dotyczące split payment, co do zasady, mają wejść w życie od 1 kwietnia 2018 r.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Wydaje mi się, że jeszcze zanim nowe przepisy wejdą w życie, będą jeszcze zmieniane. Jednak nie ulega wątpliwości, że konieczne jest wprowadzanie mechanizmów, które wyeliminują nadużycia podatkowe.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *