NSA wydał ostatnio niezwykle ważny dla podatników wyrok. Zgodnie z zaprezentowanymi w nim tezami „rażącym naruszeniem prawa”, dającym podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji, jest zastosowanie przez organy podatkowe polskich przepisów w przypadku ich oczywistej sprzeczności z regulacjami wspólnotowymi, w tym bezpośrednio skutecznymi przepisami dyrektyw.

W uzasadnieniu NSA wskazał, iż organy podatkowe są obowiązane oceniać zgodność przepisów krajowych, w tym ustaw, z prawem wspólnotowym i dokonywać ich prowspólnotowej wykładni. W przypadku uznania przepisów polskich za sprzeczne z prawem UE o ile to możliwe (tj. przepisy wspólnotowe są bezpośrednio skuteczne), powinny zastosować prawo europejskie. Zastosowanie w takiej sytuacji polskich regulacji stanowi „rażące naruszenie prawa”, które może być podstawą uchylenia ostatecznej decyzji.

Powyższy wyrok znajduje odbicie w orzeczeniach ETS, który już wielokrotnie podkreślał, iż nie tylko sądy ale także organy podatkowe powinny stosować przepisy dyrektyw gdy są one bezpośrednio skuteczne.
Miejmy nadzieje, iż fiskus zastosuje się do wskazówek przedstawionych przez NSA, chociaż taka interpretacją przepisów wydaje się być dość nowa dla organów podatkowych, a co za tym idzie może budzić ich opór.

Mikołaj Bokowy

Mikołaj Bokowy


mikolaj.bokowy@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *