Korzystna zmiana przepisów o kontroli skarbowej.

Od 1 lipca br. wprowadzone zostało ograniczenie prawa do naliczenia odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy postępowanie kontrolne prowadzone przez UKS będzie przewlekłe.

Zgodnie ze wspomnianą regulacją odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego.

Oczywiście korzyść nie jest bezwarunkowa. Zgodnie z nowelą odsetki od zaległości będą naliczane także w przypadku przekroczenia ww. terminu do wydania decyzji, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.

Niezależnie od ww. zastrzeżenia, zmianę przepisów o kontroli skarbowej należy uznać za korzystną dla podatników.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *