Przedsiębiorcy nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie udostępnionych w ramach współpracy swoim kontrahentom.

Sąd uznał (II FSK 1628/08), w moim przekonaniu zupełnie niesłusznie, iż podatnik może dokonać amortyzacji jedynie w dwóch przypadkach::

  1. gdy, środki trwałe wykorzystywane są na potrzeby prowadzonej działalności, jednak wyłącznie, gdy używane są bezpośrednio, „fizycznie” przez podatnika.
  2. gdy amortyzowane składniki majątku oddane są do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Interpretacja sformułowania „wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności” dokonana przez sąd jest zbyt wąska, przez co nietrafna i niesprawiedliwa.

Powyższy wyrok stanowić będzie duży kłopot dla wielu przedsiębiorców. Dotknie głównie te firmy, które w trakcie współpracy przekazują innym podmiotom własne środki trwałe, np. przy umowach typu „tool manufacturing” czy wstawianiu lodówek do sklepów przez producentów żywności.

 

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *