Tag: Pakiet onkologiczny

Raport regulacyjny dla NRL dotyczący tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego

W dniu dzisiejszym opublikowany został raport regulacyjny sporządzony przez zespół kancelarii DZP pod przewodnictwem dr. hab. Marcina Matczaka, dr. Tomasza Zalasińskiego oraz Michała Czarnucha na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej, zawierający efekty analizy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy w zakresie jej zgodności z Konstytucją RP.

Pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego

W miniony piątek Naczelna Rada Lekarska jednogłośną uchwałą podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek będzie dotyczył niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny. Wstępną ekspertyzę wykazującą wątpliwości konstytucyjne pakietu onkologicznego przygotował zespół Life Sciences kancelarii DZP, która będzie również przygotowywać sam wniosek dla NRL. Osobami reprezentującymi kancelarię są dr Tomasz Zalasiński oraz Michał Czarnuch, eksperci w zakresie ochrony zdrowia.

Pakiet onkologiczny – wskaźniki rozpoznawania nowotworów

1 stycznia 2015 r. wszedł w życie pakiet onkologiczny, którego głównym założeniem jest szybsza terapia onkologiczna (diagnostyka, leczenie oraz skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii). Jego celem jest skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu. Okres liczony od momentu wpisania pacjenta na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia […]

Rozwój branży ochrony zdrowia w 2015 r. – relacja z seminarium

W ciągu ostatnich dwóch tygodni kancelaria Domański Zakrzewski Palinka przeprowadziła cykl śniadań biznesowych. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu gościliśmy ponad 150 osób związanych z branżą ochrony zdrowia w Polsce. Tematyka seminariów została podyktowana kluczowymi zmianami prawnymi, jakie będą wprowadzane od 2015 r. w sektorze medycznym. Najistotniejsze z nich to: