Tag: Ministerstwo Środowiska

Rekonstrukcja rządu utopi wodne taryfy

Rekonstrukcja rządu utopi wodne taryfy

Zachęcam do zapoznania się z dzisiejszym artykułem pt. Rekonstrukcja rządu utopi wodne taryfy w Pulsie Biznesu, gdzie komentuje sprawę organu właściwego dla wydania rozporządzania dotyczącego zasady naliczania opłat za wodę i ścieki. Cały artykuł można znaleźć w wydaniu papierowym nr 15 z dnia 22 stycznia 2018.

Interpretacje Ministerstwa Środowiska – co to za zwierzę?

W Historii Naturalnej Pliniusz Starszy opisuje jednorożca jako zwierzę o ciele konia, łbie jelenia, nogach słonia i ogonie dzika. Przez wieki jednorożec funkcjonował w powszechnej świadomości, a jego sproszkowany róg (alicorn) miał być panaceum na wszelkie dolegliwości. Co najmniej od czasów Pliniusza do XVII wieku występuje na równi z innymi […]

Mieszkaniec, czyli kto?

Nie tak dawno weszły w życie przepisy wprowadzające rewolucję w systemie gospodarowania odpadami (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Systemem tym mają zostać objęci przede wszystkim mieszkańcy gmin. I tu spotyka nas niemiła niespodzianka, bo na pozornie proste pytanie, kto to taki ten mieszkaniec, nie ma prostej odpowiedzi.