Zamówienia publiczne

Pierwsze orzeczenie w sprawie in-house w branży odpadowej

Pierwsze orzeczenie w sprawie in-house w branży odpadowej

7 lutego br. w sprawie o sygn. akt KIO 96/17 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dotyczące prowadzonego przez Gminę Miasto Tarnów postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia in-house na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Solid(ar)ne zezwolenia – czyli o polskim pomyśle na ulepszanie

Od zawsze słyszymy o konieczności ułatwiania przedsiębiorcom prowadzenia działalności. Im więcej słyszymy, tym bardziej trzeba się spodziewać, że będzie gorzej – przy czym od razu wyjaśniam, że przez „gorzej” rozumiem wprowadzanie coraz to nowych wymogów tę działalność utrudniających. Wyjaśnienie wydaje mi się konieczne, ponieważ można odnieść wrażenie, że skoro mówi […]

In-house to znacznie więcej niż zamówienia i dyrektywa 2014/24/UE

Tzw. zamówienia in-house wywołują – nie tylko zresztą w Polsce – wiele dyskusji. I to bardzo dobrze, bo to istotna – można nawet zaryzykować twierdzenie – kluczowa dla kształtu danego rynku zadań publicznych kwestia. Upraszczając – ale wcale nie tak bardzo – sprowadza się ona do odpowiedzi na pytanie: ile […]

XVIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

W dniach 13-14 października w Poznaniu odbędzie się XVIII edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W czasie spotkania, 13 października, Katarzyna Kuźma i Daniel Chojnacki, eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP, wystąpią z prelekcjami: „Rewolucja odpadowa w orzecznictwie KIO – wnioski praktyczne dla zamawiających i wykonawców” oraz „Mniej […]

In-house? Tak, a może nie… czyli „zabawy” ciąg dalszy!

Emocje odrobinę opadły, choć z całą pewnością jest to tylko przysłowiowa cisza przed burzą. Strony szykują argumenty, szukają zwolenników, zbierają siły! Od czasu do czasu wysyłają zwiad w postaci mniej lub bardziej merytorycznego stanowiska w mediach. Sondują nastroje… typowy „przyczajony tygrys, ukryty smok”! A rzecz o in-housach, zwanych bardziej swojsko […]

Parlament Europejski przyjął nowe dyrektywy zamówieniowe. Tylko co z tego?

15 stycznia 2014 r. PE przyjął nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych. Oczywiście można dokonywać ich analizy pod kątem wpływu na konkurencję, na większą efektywność i racjonalność wydatkowania środków publicznych, czy jakiekolwiek inne hurraoptymistyczne i artykułowane przez światek europejski elementy generalnie poprawiające rzeczywistość zamówieniową.

Tym razem o czyszczeniu, ale… ustawy PZP, czyli o konieczności interwencji KE w sprawach oczywistych

Co prawda sprawa poniższa nie ma bezpośredniego związku ze środowiskiem, ale jako wydarzenie bez precedensu zasługuje na krótki komentarz. Chodzi o skierowanie przez Komisję Europejską skargi na Polskę za naruszenie przepisów dyrektywy zamówieniowej 2004/18/WE – pierwszej skargi w historii naszych zamówień publicznych (interwencji Komisji było znacznie więcej, ale do tej […]

Jak łatwo pozamiatać problem, czyli o rażąco niskich cenach w postępowaniach na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Z naszych obserwacji wynika, że w wielu z rozstrzygniętych dotychczas przez gminy postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów wykonawcy składają oferty zawierające bardzo niskie ceny, nierzadko o kilkadziesiąt procent niższe niż te, które wynikają z szacunków przeprowadzonych przed wszczęciem postępowań przez same samorządy. Jak pokazują przykłady (nie tylko GDDKiA), coś […]