Prawo konkurencji i konsumentów

Accounting and taxes

„Nowy ład konsumencki” – zakaz modyfikacji żywności w krajach UE oraz wysokie odszkodowania dla konsumentów przyznawane nakazem

18 października br. odbyła się organizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską konferencja „Nowy ład konsumencki” poświęcona planowanej rewolucji w ochronie konsumentów w Europie. Komisja Europejska oraz państwa członkowskie pracują nad projektami dwóch dyrektyw: dyrektywy dotyczącej powództw przedstawicielskich oraz dyrektywy „Omnibus”.

Pierwsza decyzja UOKIK o wykorzystaniu przewagi kontraktowej

Pierwsza decyzja UOKIK o wykorzystaniu przewagi kontraktowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszą decyzję na podstawie obowiązującej od niedawna ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.
W swoich założeniach ustawa ma niwelować dysproporcje występujące w obrocie handlowym pomiędzy słabszymi z punku widzenia potencjału ekonomicznego uczestnikami np. rolnikami a dużymi sklepami wielkopowierzchniowymi, które nabywają towar od producentów.

Compliance – hasło klucz w UOKiK na następne lata

Compliance – hasło klucz w UOKiK na następne lata

W trakcie seminarium zorganizowanego w dniach 13-14 października br. przez UOKiK i CARS, dotyczącego przepisów prawa ochrony konkurencji – a w szczególności porozumień wertykalnych – jedno hasło zdecydowanie przebijało się na pierwszy plan. Tym hasłem było compliance.

Minister Zdrowia publikuje Wykaz produktów deficytowych

12 lipca 2015 r. Minister Zdrowia opublikował pierwszy wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. produktów deficytowych). Na wykazie znalazło się ponad 250 produktów. Jak pisaliśmy wcześniej, hurtownik zamierzający sprzedać za granicę produkt umieszczony na wykazie jest zobowiązany […]

Czekają nas nowe zmiany w prawie konkurencji

Do konsultacji społecznych trafił duży projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Główne zmiany dotyczą dwóch obszarów: (i) wprowadzenia nowej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów – oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów, oraz (ii) tzw. kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych (niezwiązanych z indywidualną sprawą danego konsumenta) […]