Ochrona zdrowia

Pregnant girl doing on ultrasound examination

Czy nowe standardy opieki okołoporodowej są gwarancją bezpieczeństwa?

2 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych – placówki medyczne i lekarze muszą przygotować się na zmiany, związane z wprowadzeniem nowych zasad.

Przyszłość polskich szpitali

Przyszłość polskich szpitali

Zmiana systemu finansowania polskiej służby zdrowia oraz jej struktury to najważniejsze, ale nie jedyne wyzwania, o których rozmawiano podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.