Najnowsze teksty

W „Rzeczpospolitej” o ustawie refundacyjnej

Polecamy opublikowany dziś w dzienniku „Rzeczpospolita” tekst prof. Michała Kuleszy (autora raportu nt. projektu ustawy) i mec. Pauliny Kierzkowskiej-Knapik krytykujący projekt ustawy refundacyjnej. Konkluzja autorów jest następująca: (…) Tak złe i nieprzemyślane prawo nigdy nie powinno być skierowane do prac parlamentarnych, a jeżeli już tak się stało, ustawodawca powinien zmienić […]

Zmiany w projekcie ustawy refundacyjnej

W dniu 17 lutego 2011 r. na posiedzeniu sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Podkomisja przedłożyła sprawozdanie w formie tekstu jednolitego zawierające liczne zmiany do projektu ustawy refundacyjnej. Poniżej przedstawiamy najwazniejsze zmiany:

Tata na urlopie

Ciekawe, czy są wiarygodne badania rynku pracy pokazujące, ilu ojców korzysta od ubiegłego roku z urlopów ojcowskich?

Droższe interpretacje prawa podatkowego?

Ministerstwo Finansów planuje aby duże podmioty o skomplikowanej strukturze własnościowej, organizacyjnej i kapitałowej takie jak banki, zakłady ubezpieczeń lub grupy kapitałowe płaciły więcej za wydawanie interpretacji podatkowych. Miałyby one płacić 1000 zł, a więc 25 razy więcej niż aktualnie (obecnie stawka wynosi 40 zł). Powyższą zmianę przewiduje projekt założeń do […]

Nonassertion Covenants

Nonassertion Covenants – to szczególnego rodzaju umowy zobowiązujące jedną ze stron do niedochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej.

Zakłady pracy chronionej po nowemu

Początek nowego roku przyniósł nam nie tylko podwyżkę podatku VAT, ale też spore zmiany w przepisach dotyczących zakładów pracy chronionej. Także w tym przypadku, w celu ratowania finansów, Państwo sięgnęło do kieszeni przedsiębiorców ….

ZUS nieprawidłowo podwyższa składki

W przypadku rażącego naruszania przez pracodawcę zasad bhp ZUS może wyjątkowo podwyższyć wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników. W dużych firmach produkcyjnych kwota podwyższenia może być bardzo wysoka. W praktyce zdarza się niestety, że ZUS sięga po tę możliwość „na skróty”.