Najnowsze teksty

Wniosek refundacyjny można zmieniać

Zarówno wniosek, jak i wszelkie informacje podane we wniosku mogą być przez wnioskodawcę modyfikowane i aktualizowane w toku postępowania refundacyjnego. Minister Zdrowia, wydając decyzję refundacyjną, będzie zobowiązany uwzględnić wszelkie nowe dane lub okoliczności oraz formułowane przez wnioskodawcę oczekiwania.

Aktor zamiast lekarza to wprowadzanie w błąd w reklamie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował wczoraj o nałożeniu na Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. kary w wysokości ponad 80 tys. zł za wskazywanie, „że osoba rekomendująca suplement diety NeoMag Cardio w reklamie telewizyjnej posiada tytuł naukowy profesora i równocześnie jest ekspertem do spraw kondycji serca”. Przykład ten pokazuje, […]

Zespół negocjacyjny

Wnioskodawcy będą mieli daleko idącą swobodę w zakresie ustalania, kto będzie ich reprezentować w toku postępowania refundacyjnego. Muszą jednak mieć na uwadze podstawowe zasady rządzące prawną instytucją przedstawicielstwa.

Okres przejściowy. Część II

Szczegółowe zasady, na jakich prowadzone będą negocjacje zostaną ustanowione dopiero w rozporządzeniu. Już obecenie można jednak określić podstawowe prawa i obowiązki wnioskodawców oraz organów administracji w postępowaniu refundacyjnym.

Okres przejściowy. Część I

Wiele spośród pytań kierowanych do Ministra Zdrowia odnosiło się do przebiegu negocjacji refundacyjnych. Istotne wątpliwości przedsiębiorców rodzą zagadnienia związane z rozpoczęciem postępowania. Uczestnicy szkolenia nie mieli pewności co do tego, czy w okresie przejściowym Ministerstwo zdrowia będzie wzywać ich do negocjacji, czy też wnioskodawcy sami będą musieli wykazać inicjatywę w […]

Ustawa refundacyjna w odpowiedziach

Pragniemy niniejszym zainicjować serię artykułów, w których spróbujemy udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania podniesione podczas szkolenia zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia . W ciągu najbliższych tygodni, cyklicznie: w każdy wtorek oraz piątek publikować będziemy nowe teksty omawiające istotne zagadnienia ustawy refundacyjnej.