Urlop

Delegowanie pracowników do Polski po zmianach

Delegowanie pracowników do Polski po zmianach

18 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa nakłada na pracodawców delegujących pracowników do pracy na terytorium Polski szereg obowiązków, nadaje PIP dodatkowe uprawnienia w zakresie kontroli prawidłowości takiego delegowania, a także określa zasady współpracy transgranicznej pomiędzy właściwymi organami.

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego?

Coraz większymi krokami zbliża się sezon urlopowy. Aby móc skorzystać z zasłużonego wypoczynku w pierwszej kolejności warto ustalić ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi. To zaś w przypadku pracowników niepełnoetatowych niekiedy rodzi wątpliwości.

Urlop szkoleniowy dla byłego aplikanta

Czy pracodawca ma zawsze obowiązek wynagradzania czasu urlopu na przygotowanie do prawniczego egzaminu zawodowego? Czy ma obowiązek udzielenia pracownikowi takiego urlopu jeśli nie kierował pracownika na aplikację, nie wyrażał zgody na odbywanie aplikacji, ani nie zawierał z pracownikiem umowy regulującej zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych?