Pracodawcy

Urlop szkoleniowy dla byłego aplikanta

Czy pracodawca ma zawsze obowiązek wynagradzania czasu urlopu na przygotowanie do prawniczego egzaminu zawodowego? Czy ma obowiązek udzielenia pracownikowi takiego urlopu jeśli nie kierował pracownika na aplikację, nie wyrażał zgody na odbywanie aplikacji, ani nie zawierał z pracownikiem umowy regulującej zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych?