DZP Compliance Blog

Compliance w 2017 r.

Compliance w 2017 r.

Nadchodzący rok 2017 będzie obfitował w wiele zmian, które będą mocno związane z tematyką compliance. Zmienią się przepisy z wielu różnych dziedzin prawa. Część z nich przyniesie organizacjom korzyści, a inne stworzą nowe zagrożenia. Jaki będzie miało to wpływ na już wdrożone systemy compliance? Co to będą za zmiany?

Zjawisko korupcji w refundacji leków

Zjawisko korupcji w refundacji leków

W 2012 roku w związku z wejściem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1536 ze zm.) pojawiło się nowe przestępstwo o charakterze korupcyjnym. Spróbujemy wyjaśnić na czym ono polega i jaka jest jego skala na podstawie zgromadzonych i opublikowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych w Mapie korupcji.

Przetargi publiczne pod lupą organów ścigania

Przetargi publiczne pod lupą organów ścigania

Jedną z odmian korupcji jest przestępstwo uregulowane w art. 305 Kodeksu karnego, czyli zakłócanie przetargu publicznego. Skuteczność walki z korupcją jest rokrocznie wskazywana w przygotowywanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne raporcie Mapa korupcji. Jak przedstawia się sytuacja rejestrowania przestępstw zakłócania przetargu i dlaczego jest ona na takim poziomie?

Zgłoś korupcję i uniknij odpowiedzialności – nakłania CBA.  Czy zawsze można uniknąć odpowiedzialności za korupcję?

Zgłoś korupcję i uniknij odpowiedzialności – nakłania CBA. Czy zawsze można uniknąć odpowiedzialności za korupcję?

Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z prowadzoną ostatnio sprawą dotyczącą przyjęcia korzyści majątkowych (przy organizacji w 2014 roku imprezy masowej na Stadionie Narodowym), na swojej stronie internetowej, nakłania do skorzystania z klauzuli niekaralności.
Wyjaśnimy dla Państwa, kiedy można skorzystać z takiej procedury i jakie są warunki.