Walery Arnaudow

Prawnik, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących wytwarzania, rejestracji i dystrybucji produktów leczniczych przez firmy farmaceutyczne oraz działalności aptek. Doradza również w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania do obrotu, reklamy i znakowania środków spożywczych.

Accounting and taxes

Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych podpisana przez Prezydenta

6 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał tzw. ustawę antyzatorową, która określa maksymalne terminy płatności dla firm (co do zasady 60 dni) i podmiotów publicznych (co do zasady 30 dni). Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty ma stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku znacznych opóźnień w płatnościach Prezes UOKiK będzie mógł nakładać kary pieniężne. Ustawa wprowadza dla dużych firm obowiązek składania rocznego raportu o opóźnieniach w płatnościach.

Forschung, Medizin, Pharmazie und Gesundheitsversorgung

Najwyższa Izba Kontroli o przyczynach wywozu leków refundowanych za granicę

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się ostatnio bardzo dokładnie problemowi jakim jest brak dostępu bądź utrudniony dostęp do leków refundowanych, poprzez ich masowy wywóz za granicę (pełny raport NIK można znaleźć tutaj: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/109/). Analizując podłoże tego zjawiska doszła do wielu konstruktywnych wniosków, uznając między innymi, iż główną przyczyną obecnego stanu rzeczy, była […]

Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności

Dnia 11 września 2015 r. zostało wydane aktualne Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Spod obowiązku zgłaszania Generalnemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru zbycia lub wywozu z Polski zostało wyjęte ok. 80 prezentacji leków w stosunku do obwieszczenia z 12 lipca 2015 r. 

Nowelizacja anty-wywozowa Prawa farmaceutycznego

Wczoraj została ogłoszona tzw. nowela anty-wywozowa Prawa farmaceutycznego. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – tj. 12 lipca 2015. Zostało niewiele czasu na przygotowanie się do zmian! O zakresie nowej regulacji pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu: tutaj czytaj więcej.

Nowe wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zostały ogłoszone

Dzisiaj zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Nowe GDP wprowadza szczegółowe wymogi stawiane przedsiębiorcom prowadzącym obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz pośrednikom w obrocie. Rozporządzenie reguluje kwestie: