Piotr Najbuk

Prawnik, Associate

Zajmuje się doradztwem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ponadto realizuje innowacyjne projekty związane z sektorem ochrony telekomunikacyjnej, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (uwierzytelnianie dokumentacji medycznej). Zajmuje się także doradztwem dla firm z sektora farmaceutycznego (reklama, rejestracja produktów leczniczych, mechanizm refundacyjny), prawem żywnościowym oraz doradztwem w zakresie prawa konstytucyjnego.

long corridor in hospital with surgical beds.

Na czym polega dzierżawa operatorska?

Publicznych charakter szpitali nie przekreśla różnych form współpracy z prywatnymi firmami. Jedną z nich jest tzw. dzierżawa operatorska, która umożliwia przeniesienie części obciążeń związanych z prowadzeniem działalności leczniczej na podmiot zewnętrzny.

Przedstawiciele branży UAV podpisują deklarację współpracy

Przedstawiciele branży UAV podpisują deklarację współpracy

16 listopada 2016 r. w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilkunastu podmiotów działających na rynku pojazdów bezzałogowych, jak również reprezentanci strony publicznej.

Cloud Computing

Ochrona danych medycznych w chmurze

Model usług chmurowych może mieć, i coraz częściej ma, szerokie zastosowanie w usługach medycznych. Może on zostać przykładowo wykorzystany w związku zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą a podmiot zewnętrzny (dostawca rozwiązań IT). Rozwiązanie chmurowe może również zostać potencjalnie wykorzystane bez zawierania umowy powierzenia przetwarzania […]