Marta Balcerowska

Radca Prawny, Associate

Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie ochrony konsumentów. Doradza przy optymalizacji transakcji z punktu widzenia prawa konkurencji, sporządzania wniosków koncentracyjnych na potrzeby prowadzonych przed Prezesem UOKiK postępowań, a także reprezentowania klientów w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Accounting and taxes

„Nowy ład konsumencki” – zakaz modyfikacji żywności w krajach UE oraz wysokie odszkodowania dla konsumentów przyznawane nakazem

18 października br. odbyła się organizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską konferencja „Nowy ład konsumencki” poświęcona planowanej rewolucji w ochronie konsumentów w Europie. Komisja Europejska oraz państwa członkowskie pracują nad projektami dwóch dyrektyw: dyrektywy dotyczącej powództw przedstawicielskich oraz dyrektywy „Omnibus”.

Pierwsza decyzja UOKIK o wykorzystaniu przewagi kontraktowej

Pierwsza decyzja UOKIK o wykorzystaniu przewagi kontraktowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszą decyzję na podstawie obowiązującej od niedawna ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.
W swoich założeniach ustawa ma niwelować dysproporcje występujące w obrocie handlowym pomiędzy słabszymi z punku widzenia potencjału ekonomicznego uczestnikami np. rolnikami a dużymi sklepami wielkopowierzchniowymi, które nabywają towar od producentów.

Przełamanie niekorzystnej dla pacjentów linii orzeczniczej NSA

Przełamanie niekorzystnej dla pacjentów linii orzeczniczej NSA

Wczoraj NSA wydał wyrok, którym udało się doprowadzić do korzystnej dla pacjentów, prokonstytucyjnej wykładni ustawy refundacyjnej a tym samym przełamać dotychczasową linię orzeczniczą NSA w tego typu sprawach. Wydany przez NSA wyrok może doprowadzić do sytuacji, w której możliwa będzie refundacja leków posiadających europejskie zezwolenie na dopuszczenie do obrotu, które dotychczas nie były dostępne w Polsce.

Czekają nas nowe zmiany w prawie konkurencji

Do konsultacji społecznych trafił duży projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Główne zmiany dotyczą dwóch obszarów: (i) wprowadzenia nowej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów – oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów, oraz (ii) tzw. kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych (niezwiązanych z indywidualną sprawą danego konsumenta) […]

Pacjenci kontra Porozumienie Zielonogórskie

Na początku 2015 roku UOKiK otrzymał skargi na działania Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Pacjenci informowali Urząd o zamykaniu niektórych placówek medycznych. UOKiK otrzymał także sygnały od lekarzy o utrudnianiu przez członków Porozumienia Zielonogórskiego zawarcia umów z NFZ lub nakłanianiu do zaprzestania udzielania świadczeń.