Marcin Pieklak

Adwokat, Senior Associate

Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów.
W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej doradzał Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji. Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.

Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia rzuciło nowe światło na interpretację przepisów dotyczących możliwości wystawiania faktur korygujących w przypadku urzędowej obniżki cen. W piśmie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej kierowanym do Ministra Zdrowia, poddana została pod wątpliwość sytuacja, w której następuje obniżenie ceny refundowanego produktu, a produkt ten nie został sprzedany przez podmiot prowadzący aptekę, […]

Rechenstreifen von Taschenrechner

Śniadania wtorkowe w Ministerstwie Zdrowia

Minister Zdrowia w Zarządzeniu z 5 kwietnia 2016 r. ustalił regulamin śniadań wtorkowych – cyklicznych spotkań prowadzonych przez Podsekretarza Stanu Krzysztofa Łandę, których celem jest „wymiana wiedzy, doświadczeń i opinii dotyczących praktyki, idei i przyszłych rozwiązań w funkcjonowaniu lekowych i nielekowych świadczeń gwarantowanych”. Inicjatywa ta była zapowiadana m.in. na konferencji „Finansowanie świadczeń […]

Zaproszenie na śniadanie refundacyjne „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków”

Zaproszenie na śniadanie refundacyjne „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków”

Wszystkich zainteresowanych tematem refundacji zapraszamy na śniadanie pt. „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków. Jak wprowadzane zmiany wpłyną na rynek – pierwsze oceny”, które kancelaria DZP organizuje wspólnie z firmą Sequence. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie i będzie poświęcone aktualnym zmianom regulacji refundacyjnych […]

Strethoscope on heartbeat graph

Projekt 75+ w Senacie

5 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 Senacka Komisja Zdrowia będzie rozpatrywać projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach gwarantowanych („projekt 75 +”) (Projektu ustawy dostępny tutaj). Komisja ta ma 18 dni na opracowanie swojego stanowiska, by następnie przedstawić je na forum Senatu w formie sprawozdania.

Duże zmiany w refundacji

Duże zmiany w refundacji

Niezależnie od planów wprowadzenia dużej nowelizacji przepisów Ustawy o refundacji w  zapowiedziach Resortu Zdrowia pojawiały się informacje o mniejszych, wynikających z potrzeby chwili, modyfikacjach. Pierwsze z nich, które dotyczyły m.in. nowych zasad wydawania zamienników leków refundowanych w aptece, zostały przegłosowane przez Sejm oraz przekazane do Senatu w ramach projektu leków […]

Regulamin kontaktów z podmiotami zewnętrznymi Ministerstwa Zdrowia

9 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił Regulamin ustalający zasady spotkań z pracownikami Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji oraz Departamentu Analiz i Strategii, jak i nadzorującym ich działania Podsekretarzem Stanu Krzysztofem Łandą. W celu umówienia spotkania konieczne jest złożenie wniosku drogą elektroniczną na adres właściwego sekretariatu, najpóźniej 10 dni roboczych […]

Udział organizacji pacjentów w postępowaniach refundacyjnych

Problem udziału organizacji pacjentów w postępowaniach refundacyjnych wystąpił pierwszy raz już na początku 2012 r. Do tej pory Minister Zdrowia w sposób konsekwentny odmawiał tym organizacjom udziału w postępowaniach, zasłaniając się koniecznością respektowania tajemnicy przedsiębiorcy. W jednym z ostatnich takich przypadków Wojewódzki Sąd Administracyjny podważył prawidłowość braku dopuszczenia organizacji do […]