prof. Marcin Matczak

Radca Prawny, Partner

Redaktor naczelny Life Sciences Law Blog.
Doktor habilitowany prawa, specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa administracyjnego, prawa reklamy i biotechnologii, prawa antymonopolowego oraz doradztwa regulacyjnego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla branży farmaceutycznej obejmujące m. in. kwestie refundacyjne, dystrybucyjne, rejestracyjne oraz reklamowe.
Doradza samorządom, firmom farmaceutycznym, aptekom i hurtowniom farmaceutycznym. Poza doradztwem bieżącym dla przedsiębiorców, doradza stowarzyszeniom biznesowym w procesie konsultacji projektów legislacyjnych, przygotowując m.in. opinie na temat zgodności projektów z konstytucją i aktami prawa międzynarodowego.

Dyskusja o priorytetach w zakresie ochrony zdrowia w Polsce – zaproszenie na konferencję

Już 10 grudnia zapraszamy Państwa na konferencję „Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków – diagnoza potrzeb priorytetowych”, którą nasz zespół organizuje wspólnie z firmą Sequence. To wyjątkowe wydarzenie będzie okazją do dyskusji o priorytetach w zakresie ochrony zdrowia w Polsce. Zależy nam, aby w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, […]

Konferencja „Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych”

Już 24 listopada zapraszamy wszystkich przedstawicieli branży farmaceutycznej i medycznej związanych z wytwarzaniem i obrotem wyrobami medycznymi na konferencję przygotowaną przez kancelarię DZP. Tym razem tematem naszego spotkania będą „Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów oraz praktyki właściwych organów”.

Członkostwo w Komisji Etycznej KRSiO

Miło nam poinformować, że członek naszego zespołu – Michał Tracz – został w ostatnim czasie powołany na członka Komisji Etycznej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Komisja czuwa nad przestrzeganiem realizacji Kodeksu Etycznego KRSIO i jednocześnie jest pionierem w zakresie autoregulacji branży suplementów diety. Michał doradza KRSiO od 2013 r. Kancelaria […]

Raport regulacyjny dla NRL dotyczący tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego

W dniu dzisiejszym opublikowany został raport regulacyjny sporządzony przez zespół kancelarii DZP pod przewodnictwem dr. hab. Marcina Matczaka, dr. Tomasza Zalasińskiego oraz Michała Czarnucha na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej, zawierający efekty analizy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy w zakresie jej zgodności z Konstytucją RP.

Życzenia Noworoczne

Drodzy Czytelnicy, Przyjmijcie proszę życzenia wszelkiej pomyślności, a także zapału w podejmowaniu nowych inicjatyw biznesowych w nadchodzącym Nowym Roku 2015. Niech kolejny rok będzie jeszcze ciekawszy niż ten odchodzący. Jednocześnie dziękujemy za miniony rok spędzony razem z nami na blogu. Jesteśmy wdzięczni za komentarze, które zawsze są dla nas niezwykle […]