Maciej Białek

Aplikant Adwokacki, Associate

Zajmuje się głównie doradztwem w zakresie prawa ochrony środowiska. Zakres jego doświadczeń obejmuje pomoc prawną dotyczącą ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, badania prawne spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych, jak również doradztwo legislacyjne. Pracuje dla klientów z różnych sektorów włączając przemysł metalurgiczny i energetyczny oraz sektor gospodarki odpadami.

Led bulbs on white background

Kontrola (WIOŚ) najwyższą formą zaufania. Zmiany w prawie odpadowym

Polskie prawo administracyjne charakteryzuje się sporą zmiennością. Niniejszy blog nie ma oczywiście na celu omawiania kolejnych aktualizacji poszczególnych aktów. Pozwolimy sobie jednak zwrócić uwagę Szanownego Czytelnika na kilka dosyć świeżych modyfikacji, które nie odbiły się zbyt szerokim echem, a mogą mieć całkiem istotne znaczenie dla branży odpadowej.

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nord Stream 2 a unijne prawo ochrony środowiska

Rywalizacja o kształt rynku energii Europy Środkowej jest tematem wybitnie interesującym, zwłaszcza że ostatnio w tej dziedzinie dzieje się całkiem sporo. Do kluczowych wątków należą oczywiście plany budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream. Warto pod tym kątem zastanowić się nad możliwym wpływem problematyki ochrony środowiska na przebieg tej strategicznej inwestycji.

O mądrości przed szkodą w świetle dyrektywy o średnich obiektach spalania

O mądrości przed szkodą w świetle dyrektywy o średnich obiektach spalania

Wbrew wrażeniu jakie można by odnieść śledząc doniesienia medialne, działalność instytucji UE w ostatnim czasie nie skupia się wyłącznie na obronie demokracji w niektórych państwach członkowskich. Wśród zestawu nieco mniej nagłośnionych zagadnień warto zwrócić szczególną uwagę na przyjętą niedawno dyrektywę MCP. Jej postanowienia nie pozostaną bowiem bez znaczenia dla sytuacji wytwórców […]

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nie tylko dyrektywy, ustawy i rozporządzenia

W polskim porządku prawnym funkcjonuje, z każdym rokiem coraz liczniejsza, grupa przepisów środowiskowych o charakterze programowym czy planistycznym. Obok łatwo identyfikowanych programów i planów przyjmowanych na poziomie krajowym, coraz większe znaczenie praktyczne mają programy i plany przyjmowane na poziomie lokalnym (np. gminnym) czy też regionalnym (np. regiony gospodarki wodnej). I […]

Co nowego w ochronie wód? Sporo!

Wodnoprawna permanentna rewolucja nie zwalnia tempa. Podczas gdy w Ministerstwie trwają prace nad nowym prawem wodnym, Prezes KZGW prowadzi konsultacje społeczne dwóch ważnych dokumentów planistycznych. Podejmowane działania mogą istotnie wpłynąć na sytuacje zarówno podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców.

Średnie wieści dla operatorów elektrowni konwencjonalnych

Rada Unii Europejskiej opublikowała projekt dyrektywy dotyczącej średnich źródeł spalania energetycznego. To ważna wiadomość zarówno dla operatorów tego rodzaju instalacji, jak i dla przedsiębiorców dopiero planujących inwestycje. Rezultat trwających prac legislacyjnych wpłynie bowiem w sposób istotny na sytuację średnich siłowni w perspektywie co najmniej następnych kilkunastu lat.

Wciąż jest szansa na przedłużenie ważności starych pozwoleń odpadowych

Postępują prace nad nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Głównym założeniem wprowadzanych poprawek jest umożliwienie spalarniom odpadów komunalnych uzyskania statusu instalacji ponadregionalnych. W założeniach autorów projektu, powinno to rozwiązać problem zbędnych inwestycji w przypadku istnienia niewykorzystanych mocy […]

Jest szansa na przedłużenie ważności starych pozwoleń odpadowych

Pisaliśmy przed kilkoma miesiącami o planowanych zmianach w regulacjach odpadowych. Prace legislacyjne posuwają się naprzód i w ostatnich dniach opublikowane zostało sprawozdanie stosownych komisji sejmowych (druk nr 2951). Posłowie poparli zasadnicze założenia nowelizacji, dotyczące przede wszystkim możliwości uzyskania statusu ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przez spalarnie odpadów. Treść poszczególnych […]

Panta rhei, czyli o złudnej trwałości pozwoleń (także wodnoprawnych)

Uzyskanie decyzji administracyjnej z dziedziny ochrony środowiska nie musi oznaczać zamknięcia problemu aż do chwili upływu jej ważności. Polskie prawo przewiduje bowiem możliwość weryfikacji wydanych pozwoleń. Warto pamiętać o istnieniu takiej instytucji choćby przy prowadzeniu due diligence nabywanego przedsiębiorstwa – zwłaszcza w kontekście tegorocznych zmian legislacyjnych. Po pierwsze, prawo może […]