Maciej Białek

Aplikant Adwokacki, Associate

Zajmuje się głównie doradztwem w zakresie prawa ochrony środowiska. Zakres jego doświadczeń obejmuje pomoc prawną dotyczącą ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, badania prawne spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych, jak również doradztwo legislacyjne. Pracuje dla klientów z różnych sektorów włączając przemysł metalurgiczny i energetyczny oraz sektor gospodarki odpadami.

Deszczówka w nowym Prawie wodnym

Deszczówka w nowym Prawie wodnym

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie większość przepisów Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566). Analiza posiedzeń komisji i podkomisji parlamentarnych wskazuje, że prace na tym etapie były prowadzone z widocznym pośpiechem.

Stack of Oil barrels at oil refinery area

Odpady komunalne – wielka aktualizacja rynku

25 kwietnia upływa termin na wnoszenie uwag i wniosków do przedstawionego projektu krajowego planu gospodarki odpadami („KPGO”). Projekt – wraz z dokumentacją – można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. Resort nie ukrywa pośpiechu w prowadzonych pracach, uzasadniając go dwiema istotnymi okolicznościami. Po pierwsze, opracowanie planu jest jednym z warunków ex ante otrzymania […]

Led bulbs on white background

Kontrola (WIOŚ) najwyższą formą zaufania. Zmiany w prawie odpadowym

Polskie prawo administracyjne charakteryzuje się sporą zmiennością. Niniejszy blog nie ma oczywiście na celu omawiania kolejnych aktualizacji poszczególnych aktów. Pozwolimy sobie jednak zwrócić uwagę Szanownego Czytelnika na kilka dosyć świeżych modyfikacji, które nie odbiły się zbyt szerokim echem, a mogą mieć całkiem istotne znaczenie dla branży odpadowej.

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nord Stream 2 a unijne prawo ochrony środowiska

Rywalizacja o kształt rynku energii Europy Środkowej jest tematem wybitnie interesującym, zwłaszcza że ostatnio w tej dziedzinie dzieje się całkiem sporo. Do kluczowych wątków należą oczywiście plany budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream. Warto pod tym kątem zastanowić się nad możliwym wpływem problematyki ochrony środowiska na przebieg tej strategicznej inwestycji.

O mądrości przed szkodą w świetle dyrektywy o średnich obiektach spalania

O mądrości przed szkodą w świetle dyrektywy o średnich obiektach spalania

Wbrew wrażeniu jakie można by odnieść śledząc doniesienia medialne, działalność instytucji UE w ostatnim czasie nie skupia się wyłącznie na obronie demokracji w niektórych państwach członkowskich. Wśród zestawu nieco mniej nagłośnionych zagadnień warto zwrócić szczególną uwagę na przyjętą niedawno dyrektywę MCP. Jej postanowienia nie pozostaną bowiem bez znaczenia dla sytuacji wytwórców […]

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nie tylko dyrektywy, ustawy i rozporządzenia

W polskim porządku prawnym funkcjonuje, z każdym rokiem coraz liczniejsza, grupa przepisów środowiskowych o charakterze programowym czy planistycznym. Obok łatwo identyfikowanych programów i planów przyjmowanych na poziomie krajowym, coraz większe znaczenie praktyczne mają programy i plany przyjmowane na poziomie lokalnym (np. gminnym) czy też regionalnym (np. regiony gospodarki wodnej). I […]

Co nowego w ochronie wód? Sporo!

Wodnoprawna permanentna rewolucja nie zwalnia tempa. Podczas gdy w Ministerstwie trwają prace nad nowym prawem wodnym, Prezes KZGW prowadzi konsultacje społeczne dwóch ważnych dokumentów planistycznych. Podejmowane działania mogą istotnie wpłynąć na sytuacje zarówno podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców.

Średnie wieści dla operatorów elektrowni konwencjonalnych

Rada Unii Europejskiej opublikowała projekt dyrektywy dotyczącej średnich źródeł spalania energetycznego. To ważna wiadomość zarówno dla operatorów tego rodzaju instalacji, jak i dla przedsiębiorców dopiero planujących inwestycje. Rezultat trwających prac legislacyjnych wpłynie bowiem w sposób istotny na sytuację średnich siłowni w perspektywie co najmniej następnych kilkunastu lat.