Krzysztof Krak

Prawnik, Counsel

Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Ma doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.
Ponad 25 lat był związany z organami ścigania – zanim dołączył do DZP, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, a następnie Gabinetu Szefa CBA, gdzie m.in. nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował "Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019".
Prelegent na wielu konferencjach i seminariach poświęconych problemowi zwalczania i zapobiegania korupcji oraz analizie przestępstw i danych wywiadowczych.

Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

Kolejne dane na temat korupcji w Polsce

Przed kilkoma dniami Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało na swej stronie coroczną informację o wynikach swojej działalności. Z opublikowanej informacji oraz omawianych przez nas w poprzednich wpisach raportów – Indeksu Percepcji Korupcji oraz Mapy Korupcji wyłania się obraz najbardziej narażonych na nadużycia obszarów naszej gospodarki.

Safety amber light

UOKiK będzie przyjmował informacje od sygnalistów

Kilka dni temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o uruchomieniu systemu anonimowego zgłaszania, w dobrej wierze i w interesie publicznym, informacji o potencjalnych naruszeniach reguł konkurencji. Sygnalistą czyli osobą, która chciałby zgłosić takie nieprawidłowości może być każda osoba, która wie o niedozwolonym porozumieniu.

Double exposure of business woman and stock market graph

Zaproszenie na webinarium

Już 5 kwietnia zachęcamy do udziału w webinarium pt. „Compliance: Jak zapewnić stabilność firmie, mimo ciągłych zmian w przepisach?” organizowane przez TMF Group i Harvard Business Review Polska.