Katarzyna Radzewicz

Czy w ciepłownictwie działa zasada TPA?

Wybudowanie i uruchomienie spalarni odpadów, która ma funkcjonować jako elektrociepłownia, wymaga wcześniejszego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Najbardziej zaawansowane rozwiązania w tym zakresie przewidują przepisy odnośnie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Sektor ciepłowniczy rządzi się nieco innymi prawami niż elektroenergetyka. Przepisy nie nakładają na firmy ciepłownicze obowiązków w zakresie rozdzielenia […]

Widoki na wsparcie dla kogeneracji

Przy ocenie opłacalności inwestycji w źródła produkujące energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu, a więc także inwestycji w spalarnie odpadów, istotne znaczenie ma to, czy instalacja spełni kryteria uprawniające do uzyskania specjalnych instrumentów wsparcia w postaci kolorowych certyfikatów. Obecny system prawny umożliwia tzw. synergię certyfikatów, co oznacza, że łącząc proekologiczne […]