Artur Nowak

Radca Prawny, Partner

Artur Nowak współpracuje z kancelarią DZP od 2010 r. Jest specjalistą w zakresie problematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem spraw spornych z dziedziny prawa podatkowego i celnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach doradczych.
Artur Nowak jest specjalistą również w zakresie prawa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem energetyki gazowej. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny postępowania i procedury podatkowej, prawa podatkowego oraz artykułów z dziedziny prawa energetycznego, a w szczególności z zakresu problematyki liberalizacji rynku gazu ziemnego. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rechenstreifen von Taschenrechner

Jak rozliczyć obiad w delegacji?

Polecam Państwu bardzo interesujący artykuł – Obiad w delegacji nie zawsze z PIT, którego autorem jest Krzysztof Dyba, doradca podatkowy w Praktyce Podatkowej DZP. Artykuł dotyczy rozbieżności orzeczniczej w zakresie skutków podatkowych dla pracownika w sytuacji, gdy pracodawca zapewnienia wyżywienia w delegacji.

Rechenstreifen von Taschenrechner

23% VAT na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych

29 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową interpretację ogólną w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z wydaną interpretacją, dostawy części (także zamiennych) dla wyrobów medycznych, które nie cieszą się samoistnie statusem wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, nie są objęte preferencyjną stawką podatku VAT dla […]

Sukces Praktyki Podatkowej DZP

Miło nam jest zakomunikować Państwu, iż nasz zespół znalazł się w gronie laureatów VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. DGP przyznawało wyróżnienia w 3 kategoriach – najskuteczniejsza firma doradztwa podatkowego, najlepsza firma oraz najlepszy doradca podatkowy. W kategorii firm średnich zostaliśmy uznani jako najskuteczniejsza firma doradztwa podatkowego, natomiast w kategorii […]

Kontrola skarbowa – wyniki ankiety

Każdego roku Bank Światowy publikuje globalny raport Paying Taxes, oceniając systemy podatkowe wybranych krajów globu. Tegoroczny ranking uplasował polski system podatkowy na 121 miejscu (spośród 183 gospodarek świata), zaznaczając m.in., że uregulowanie należności fiskalnych zajmuje nam nie mniej niż 325 godzin w skali roku. Powyższe wyniki odzwierciedlają często przytaczany pogląd […]