Agata Mierzwa

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, doradzając m.in. w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji zatrudnienia i systemów wynagradzania. Posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu układów zbiorowych, wewnętrznych regulaminów i polityk. Zajmuje się kwestiami nierównego traktowania i mobbingu w miejscu pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami pracy w sporach z zakresu prawa pracy.

O formułowaniu przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Kto zawodowo zajmuje się prawem pracy, ten z pewnością wie, jakim trudem jest (czasem) okupione formułowanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Ilu skreśleń i poprawek wymaga ostateczna wersja, a i tak na koniec dnia nie ma się gwarancji, że efekt pracy, po poddaniu go surowej analizie, zostanie zatwierdzony przez sąd pracy. Ten wpis ma zatem na celu poprawienie humoru tym wszystkim, którym zbyt rygorystyczne podejście sądów pracy do sformułowanej przyczyny rozwiązania umowy spędza sen z powiek.