Najnowsze teksty

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Rozproszona kontrola konstytucyjności

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przeprowadził rozproszoną kontrolę konstytucyjną. Na podstawie kontroli sąd doszedł do wniosku, że dowody zdobyte za pomocą czynu zabronionego nie mogą stanowić podstawy orzekania o winie. Na tej podstawie uniewinnił dwóch mężczyzn oskarżonych o działania korupcyjne.