Life Sciences Law Blog

Healthcare and medicine.

Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, który w piątek 14 października 2016 r. trafił do konsultacji publicznych, wprowadza kluczowe zmiany w całym systemie ratownictwa medycznego.

stack of shopping carts

Ograniczenia w działalności hurtowni farmaceutycznych – Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Wbrew obiegowemu rozumieniu, w razie wejścia w życie projektowanych zmian zakaz obejmie nie tylko handel w niedziele, ale również wykonywanie w niedziele czynności logistycznych zapewniających dostępność produktów w poniedziałek. Nie licząc wyłączenia dla aptek i punktów aptecznych, projekt ustawy nie przewiduje odstępstw od zakazu wykonywania ww. czynności w stosunku do produktów leczniczych. Oznacza to, że zakazem zostanie objęta m.in. prowadzona w niedziele działalność hurtowni farmaceutycznych.