Life Sciences Law Blog

Syringe, vial and stethoscope on surgical tray.

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – nowa regulacja dla wyrobów medycznych

15 czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Zgodnie z zapowiedzią MZ, wejście w życie nowelizacji planowane jest na początek 2017 r.

Rechenstreifen von Taschenrechner

Przymusowy zarządca zamiast prezesa?

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają właśnie prace nad nowelizacją przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania karnego. Celem prac jest dostosowanie kształtu polskiego prawa do wymogów przepisów unijnych. Proponowane zmiany zakładają szereg rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na skuteczność zwalczania przestępczości gospodarczej. Z drugiej strony kształt i zakres proponowanych zmian budzi szereg wątpliwości.

Pregnant girl doing on ultrasound examination

Czy nowe standardy opieki okołoporodowej są gwarancją bezpieczeństwa?

2 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych – placówki medyczne i lekarze muszą przygotować się na zmiany, związane z wprowadzeniem nowych zasad.

Przyszłość polskich szpitali

Przyszłość polskich szpitali

Zmiana systemu finansowania polskiej służby zdrowia oraz jej struktury to najważniejsze, ale nie jedyne wyzwania, o których rozmawiano podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.